כדורגל ילדימות

אימונים

אימונים לפי נושאים

תחילת שנה

כלי עזר

תרגילים בסרטונים

מבחר תרגילים לצפייה

תרגיל מסירות קצרות

נגיחה

כדרור ובעיטה

עצירה ובעיטה

אימון שוערים

פס ויציאה מהמקום

© 2016 by החלוץ-חינוך דרך ספורט